Fair wear - Förbättra arbetsvillkoren inom klädindustrin

Fair wear - Förbättra arbetsvillkoren inom klädindustrin

Omkring 75 miljoner människor är anställda inom den globala mode-insdustrin, varav 85% är kvinnor. Industrin kantas av många utmaningar som måste åtgärdas, så som: låga löner, osäkra anställningsvillkor, förekomsten av sexuella trakasserier och könsbaserat våld, hälso- och säkerhetsöverträdelser, oförmågan att bilda fackföreningar, oro över villkor och i vissa fall förekommer tvångsarbete och barnarbete. Detta leder till att människor över hela världen, vars yrkesliv äventyras dagligen och där rätten till lön inte upprätthålls. Denna fakta är grunden till att Fair Wear existerar.

Fair Wears uppdrag innebär "Att se en värld där klädindustrin stödjer arbetare i att förverkliga sina rättigheter till säker, värdig och ordentligt betald anställning."

 

Fair wear

 

Labor Standards som också är känd som koden för arbetsrätt är grunden för samarbetet med Fair Wear.

Koden innehåller åtta standarder:

1. Anställningen är fritt val. 
2. Föreningsfrihet och rätt till kollektiva förhandlingar.
3. Det ska inte förekomma diskriminering i anställningen.
4. Inget utnyttjande av barnarbete.
5. Utbetalning av existensminimum.
6. Rimliga arbetstider.
7. Säkra och hälsosamma arbetsförhållanden.
8. Rättsligt bindande anställningsförhållande.

För mer information om Fair Wear och deras viktiga arbete, besök https://www.fairwear.org/

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.