Älgen

Älgen

Jämtlands landskapsdjur 

Latin: Alces Alces

Sedan barnsben har vi nog alla hört att älgen är skogens konung, med sin höga mankhöjd och eleganta horn. Älgen är idag också det största hjortdjuret och pälsen kan variera allt från mörkbrun till i sällsynta fall helt vit! Älgar finns i hela Sverige, förutom på Gotland. Hanen benämns tjur medan honan benämns ko, om honan ej fött någon kalv kallas den för kviga.

Älgen är en växtätare och livnär sig på frukt, bär, gräs, örter, blad, kvistar, vattenväxter m.m. Beroende på årstid äter skogens konung mellan 3-15 kg föda per dygn (torrvikt). Ett vuxen älg har inte många fiender i Sverige men om den skulle stöta på en vargflock kan den vara illa ute.

Vi finner oftast älgen i lövskog eller blandskog inom tempererat till subarktiskt klimat. Till skillnad från många hjortdjur som färdas i flock, strosar älgen oftast runt ensam. Parningen sker på hösten och kalvarna föds vanligen mellan maj och juni året därpå. Kalvarna går med kon under ett års tid, sedan blir de bortstötta.

De magnifika hornen

Det är endast tjuren som bär horn, dessa börjar växa när tjuren är 2 år gammal och de kallas då för ”cykelstyre”. Älgen fäller sina horn varje år, därefter växter de nya hornen ut, det har uppmätts hela 2,5cm tillväxt per dygn! Hornen är som störst när älgen är mellan 6-12 år gamla, därefter minskar hornen i storlek. Träffar du på en älg i norra Sverige bär den troligtvis skovelhorn medan älgarna i södra Sverige oftast bär cervina horn.

Hur kan jag träffa på en älg?

Mellan september och november ökar chanserna att träffa på en älg i skogen, detta beror dels på brunstsäsongen som ökar älgarnas aktivitet och dels på födotillgången. Att älgen närmar sig människan beror oftast på nyfikenhet, tänk dock på att älgar kan bli aggressiva om de känner sig hotade, så njut av de på avstånd!

Storlek

Höjd: 1,4 – 2,1 m (mankhöjd)

Längd: 2,4 – 3,1 m

Honans vikt: 200 – 500 kg

Hanens vikt: 380 – 700 kg

Livslängd: 15 – 25 år

 

Utbredning i Sverige

Alla landskap utom Gotland

Spårens form och storlek

Längd: 13 – 15,5 cm

Bredd: 10,5 – 13 cm.
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.