Ekologisk bomull - Varför?

Ekologisk bomull - Varför?

Vi på Láhku anser att den ekologiska bomullsrörelsen är av stor betydelse, inte bara för dess låga påverkan på miljön utan också för dess bidrag till att skydda människors hälsa i de bomullsodlande områdena.

Att odla konventionell bomull är väldigt kemikalieintensivt. Dessa kemikalier är bland de giftigaste kemikalierna som klassificerats av Environmental Protection Agency (en federal miljöskyddsmyndighet i USA).

Bomullen står för nära hälften av världens textilproduktion. I takt med att klädesbranschen expanderar och allt fler efterfrågar bomullskläder ökar även hotet. Det skapar negativa effekter för unika livsmiljöer och mot sötvatten-försörjningen för många människor i producentländerna, då bomullstillväxten kräver mycket vatten.

Det krävs även mängder av jordbruks-kemikalier för att minska angrepp från skadeinsekter och ogräs. Det beror dels på en lång växtsäsong, blomning och fröbildning, men också på att den kommersiellt odlade bomullen inte är anpassad för den valda odlingsplatsen.

Bomullen genomgår sedan processer av tvättning, färgning och en behandling för skrynkelfritt material som alla tre faser skadar människor och miljö.

Genom att istället välja ekologisk bomull kan du potentiellt spara vatten, energi och koldioxidutsläpp. Små besparingar kan tyckas, men kan definitivt bidra till mer än du tror.

När ekologisk bomull odlas, används inga bekämpningsmedel eller stressande gödningsmedel. Detta leder till en högre kvalitet med längre fibrer och ökad livslängd.

Följande krav ställs på ekologiskt odlad bomull:
  • Produktionen ska ske med vatten samt vara energisnål.
  • Bekämpningsmedel används inte.
  • Naturliga gödningsmedel och kompostering sker, vilket försäkrar kommande generationers jordar med god näringstillgång.
  • Att man använder alternativlösningar till farliga avlövningsmedel eller handplocka bomullen vid mer småskalig produktion
  • Att man inte odlar genmanipulerade växter, GMO.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.